จารุมน-โสภรภูมิปัญญา-wiki1

From learnnshare
Revision as of 03:32, 10 March 2017 by Jarumon.s (Talk | contribs) (Created page with "=ภาษาวิกิในการจัดรูปแบบข้อความ= <!--Comment bullet แบบตัวเลข--> ==รายการ bullet== #’...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

ภาษาวิกิในการจัดรูปแบบข้อความ

รายการ bullet

 1. ’’’ตัวหนา’’’
 • ’’ตัวเอียง’’

ข้อความขึ้นบรรทัดใหม่

บรรทัดที่ 1
บรรทัดที่ 2
บรรทัดที่ 3
บรรทัดที่ 4

ข้อความเหมือนที่พิมพ์

บรรทัดที่ 1
   บรรทัดที่ 2
     บรรทัดที่ 3
        บรรทัดที่ 4

การใส่เส้นคั่น


ย่อหน้าข้อความ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

Jarumon.s (talk) 03:32, 10 March 2017 (UTC)