User:Tharinee.k

From learnnshare
Jump to: navigation, search

ภาษาวิกิในการสร้างประวัติส่วนตัว

รูปภาพ 1

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ:นางสาวธารินี คะสุดใจ
วันเกิด:วันที่28 เดือน มิถุนายน พศ.2540 อายุ19ปี
ที่อยู่:วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
312 หมู่ 11 ตำบล บ้านต๋อม อำเภอ เมือง จังหวัด พะเยา 56000

การศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร
ปัจจุบันกำลังศึกษาที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ลิงค์ที่น่าสนใจ