User:Chonmapun.l

From learnnshare
Jump to: navigation, search


ประวัติ

รูปภาพที่1


ข้อมูลทั่วไป

ประวัติส่วนตัว

:ชื่อ ชนมพรรณ ล่องกลาง
:เกิดวันที่ 10 พฤษภาคม 2542
:วิทยาลัยพยาบามบรมราชชนนี พะเยา
:312 หมู่11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

การศึกษา

1.ชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ
2.ปัจจุบันกำลังศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
    นักศึกษาพยาบาลศาสตร์  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 รหัสนักศึกษา 602401014Music

The media player is loading...


ลิงค์ที่น่าสนใจ