Model-Female-RetainedCath

From learnnshare
Jump to: navigation, search

Learn & Share - หุ่นจำลองฝึกสวนปัสสาวะหญิงแบบโปร่งใส

Model-female-retainedcath.png
หุ่นจำลองฝึกสวนปัสสาวะหญิงแบบโปร่งใส
รหัส วพ.152-25-56
วันเดือนปี 25-ธ.ค.-56
จำนวน 1 ตัว
และมีคุณสมบัติ ดังนี้
♦ ฝึกทำการสวนท่อปัสสาวะโดยใช้ balloon-tipped catheter
♦ แขวนถุงบรรจุน้าไว้กับขาตั้งที่ให้มาพร้อมกับหุ่นจำลอง แล้วปรับขาตั้งให้เข้าที่ ต่อท่อที่เชื่อมออกจากกระเพาะปัสสาวะเข้ากับจุดเชื่อมต่อที่อยู่ตรงปลายบนสุดของถุงบรรจุน้าและให้ขาตั้งห่างจากตัวหุ่นจาลองระยะหนึ่งเพื่อมิให้สายยางห้อยแกะกะระหว่างขาตั้ง และกระเพาะปัสสาวะต่อท่อที่สั้นกว่าที่เชื่อมออกจากกระเพาะปัสสาวะเข้ากับจุดเชื่อมต่อที่อยู่ใกล้กับตัวหนีบสาย
♦ เติมน้าใส่ถุงบรรจุน้าประมาณ 500 ซีซี จากนั้นให้เปิดตัวหนีบสายแล้วน้าจะไหลเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะ(ใช้เวลาประมาณหนึ่งก่อนน้าจะเต็ม)
♦ การใส่ท่อในครั้งแรกนั้นค่อนข้างยาก ดังนั้นให้ใช้ Nelaton Catheter (ขนาดเบอร์ 8 เป็นต้น) และให้ทาน้ายาหล่อลื่นให้ทั่วปลายท่อ
♦ * หากใช้ท่อสวนปัสสาวะแล้วหุ่นจาลองยังไม่ปัสสาวะให้ใส่น้าเพิ่มประมาณ 100 ซีซี เพื่อเพิ่มแรงดัน


กลับสู่หน้าหลักหุ่นปฏิบัติการพยาบาล
กลับสู่หน้าหลัก "หุ่นปฏิบัติการพยาบาล"


สร้างโดย: Suttinee.m (talk) 07:42, 25 January 2016 (UTC)