เพ็ญพิสุทธิ์-คาโพ-wiki1

From learnnshare
Jump to: navigation, search

ภาษาวิกิในการจัดรูปแบบข้อความ

=รายการ bullet

 1. ตัวหนา
 • ตัวเอียง

=ข้อความขึ้นบรรทัดใหม่

บรรทัดที่1
บรรทัดที่2
บรรทัดที่3
บรรทัดที่4


ข้อความเหมือนพิมพ์

บรรทัดที่1

  บรรทัดที่2
     บรรทัดที่3
       บรรทัดที่4

</pre>

การใส่เส้นคั่นย่อหน้าข้อความ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

Phenphisut.k (talk) 01:35, 10 March 2017 (UTC)