เบญจพร-กัมปะหะ-wiki3

From learnnshare
Jump to: navigation, search

ภาษาวิกิในการสร้างลิงค์และแหล่งอ้างอิง

ลิงค์ที่น่าสนใจ

เว็บไซต์วพบ.พะเยา]

การสร้างแหล่งอ้างอิง

According to scientists, the Sun is pretty big. [1]

แหล่งอ้างอิง

  1. E.Miller,The Sun,(New York: Academic Press,2005),23-5.