ืnatcha.k-wiki3

From learnnshare
Jump to: navigation, search

ภาษาวิกิในการสร้างลิงค์และแหล่งอ้างอิง

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

การสร้างแหล่งอ้างอิง

According to scicentists, the Sun is pretty big. [1]

The Moon, however,is not so big. [2]

แหล่งอ้างอิง

  1. E.Miller,The sun,(New York:Academic Press,2005),23-5.
  2. R.smith,"Size of the Moon",Scientific American,46(April 1978):44-6