สมัชชช-เพชรัตน์พันธ์ุ-wiki4

From learnnshare
Jump to: navigation, search
Ong.jpg

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายสมัชชา เพชรรัตน์พันธ์ุ
เกิดวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม 2540
อายุ 20 ปี สูง158 เซนติเมตร
งานอดิเรก อ่านหนังสือ ดูทีวี เล่น
ชอบเล่นกีฬา และดนรี


ลิงค์ที่น่าสนใจ