วิภาดา-แก้วมุงคุณ-wiki3

From learnnshare
Jump to: navigation, search

ภาษาวิกิในการสร้างลิงค์และแหล่งอ้างอิง

ลิงค์ที่น่าสนใจ

การสร้างแหล่งอ้างอิง

According to scicentists,The Sun is pretty big. [1] The Moon,however,is not so big. [2]

แหล่งอ้างอิง

  1. E.Millar,The Sun, (New York:Academic Press,2005),23-5.
  2. R.Smith,"Size of the Moon",Scientific American.46(April 1978):44-6