ภัทรวดี-บวรธเนศ-wiki4

From learnnshare
Jump to: navigation, search

นางสาวภัทรวดี บวรธเนศ

รูปภาพ 1


ประวัติส่วนตัว
นางสาวภัทรวดี บวรธเนศ (พิกุลทอง)
เกิดวัน อังคาร ที่ 2 กันยายน 2540
อายุ 19 ปี


ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศีกษา โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอมก๋อนวิทยาคม

ลิงค์ที่น่าสนใจ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา