Word-trackchange

From learnnshare
Jump to: navigation, search
Ict-word-icon.png เรียนรู้และแชร์การใช้งานโปรแกรม Word > การติดตามการเปลี่ยนแปลง (Track Change)

    • ใช้ในกรณีที่ต้องการติดตามการเปลี่ยนแปลงของเอกสาร โดยจะแสดงให้เห็นว่ามีการแก้ไขข้อมูลในจุดไหนบ้าง ซึ่งจะใช้ในกรณีที่
     ¤ มีการแก้ไขไฟล์เอกสารร่วมกันหลายคน
     ¤ มีการส่งเอกสารให้ผู้ตรวจทานเอกสาร โดยผู้ตรวจทานจะทำการแก้ไขเอกสารโดยมีการเปิดโหมดการติดตามการแก้ไขเอกสาร เพื่อให้เจ้าของเอกสารสามารถมองเห็นได้ว่ามีการแก้ไขข้อมูล ณ จุดไหนบ้าง
     ¤ การเปิดโหมดการติดตามการแก้ไขเอกสาร มีขั้นตอนดังนี้
Word-trackchange.png
    • คลิกที่แท็บ Review (เป็นแท็บที่เกี่ยวข้องกับการตรวจทานเอกสารทั้งในการการสะกด ไวยากรณ์ และการติดตามการแก้ไขเอกสาร)
    • คลิกที่ปุ่ม Track Changes > Track Changes  
Word-trackchange2.png
การเพิ่มข้อมูลเพื่อให้เห็นการแก้ไขข้อมูล ดังนี้
    • เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตารางการดำเนินงาน ตรงด้านท้ายของบรรทัด พ.ศ.2542 กดปุ่ม Tab
    • ให้เพิ่มข้อมูล ดังนี้ “พ.ศ.2555 เปิดอบรมหลักสูตรผู้จัดการรายกรณี ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน”
    • รายการข้อมูลที่ได้ถูกแก้ไข จะแสดงเป็นตัวสีแดง บนพื้นสีน้ำเงินอ่อน ดังรูป
Word-trackchange3.png
หรือ
    • หากมีการแก้ไขข้อมูล เช่น การแก้ไขให้ตัวหนังสือหัวคอลัมน์เป็นสีดำ โดยคลิกเลือกข้อความของหัวคอลัมน์ทั้งหมด
    • คลิกแท็บ Home แล้วคลิกปุ่มไอคอนทำตัวหนา (B) 
    • รายการข้อมูลที่ได้ถูกแก้ไข ก็จะแสดงรายละเอียดบนคอลัมน์สีเทาด้านขวามือ
Word-trackchange4.png
การยอมรับการแก้ไขข้อมูลทั้งหมด
    • คลิกแท็บ Review 
    • คลิกลูกศรชี้ลงของปุ่ม Accept > Accept All Changes in Document
Word-trackchange5.png
การปิดหน้าจอติดตามการเปลี่ยนแปลง
    • คลิกแท็บ Review 
    • คลิกที่ปุ่ม Track Changes > Track Changes
    • คลิกที่ลูกศรชี้ลงด้านข้างไอคอน Track Changes แล้วเลือกรายการ Final


กลับสู่หน้าหลัก Word
กลับสู่หน้าหลัก "การเรียนรู้และแชร์การใช้งานโปรแกรม Word"สร้างโดย: Suttinee.m (talk) 09:07, 5 January 2016 (UTC) Program::Word Topic::trackchange