User:Janthira.l

From learnnshare
Revision as of 04:22, 10 March 2017 by Janthira.l (Talk | contribs) (Created page with "=ภาษาวิกิในการสร้างประวัติส่วนตัว= รูปภาพ 1 =ข้อม...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

ภาษาวิกิในการสร้างประวัติส่วนตัว

รูปภาพ 1

ข้อมูลทั่วไป

นางสาวจันทร์ทิรา เลิศวงศ์ร่มเย็น
ชื่อเล่น กิ๊ฟ
เกิดวันที่24 เดือน พฤศจิกายน 2540
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
312 หมู่ 11 ตำบล บ้านต๋อม อำเภอ เมือง จังหวัด พะเยา 56000

การศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ปัจจุบันกำลังศึกษาที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ลิงค์ที่น่าสนใจ