Difference between revisions of "User:Chenchira.b"

From learnnshare
Jump to: navigation, search
Line 9: Line 9:
 
:312 หมู่ 11 ตำบล บ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
 
:312 หมู่ 11 ตำบล บ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
 
===การศึกษา===
 
===การศึกษา===
 +
:สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาจาก โรงเรียนบ้านหยวก จังหวัดอุดรธานี
 
:สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี
 
:สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี
 
:ปัจจุบันกำลังศึกษาที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
 
:ปัจจุบันกำลังศึกษาที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

Revision as of 04:19, 10 March 2017

ภาษาวิกิในการสร้างประวัติส่วนตัว

รูปภาพ 1

ประวัติส่วนตัว

นางสาวเจนจิรา บุตรโคตร
เกิดวันที่ 14 เดือนมกราคม พศ.2540 อายุ 20 ปี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
312 หมู่ 11 ตำบล บ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

การศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาจาก โรงเรียนบ้านหยวก จังหวัดอุดรธานี
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี
ปัจจุบันกำลังศึกษาที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ลิงค์ที่น่าสนใจ