Difference between revisions of "Kodchakorn.c-wiki1"

From learnnshare
Jump to: navigation, search
(ภาษาวิกิในการจัดรูปแบบข้อความ)
(รายการ bullet)
 
Line 3: Line 3:
 
==รายการ bullet==
 
==รายการ bullet==
 
#'''ตัวหนา'''
 
#'''ตัวหนา'''
 +
#เลข 2
 
*"ตัวเอียง"
 
*"ตัวเอียง"
  

Latest revision as of 01:49, 18 March 2016

ภาษาวิกิในการจัดรูปแบบข้อความ

รายการ bullet

 1. ตัวหนา
 2. เลข 2
 • "ตัวเอียง"

ข้อความขึ้นบรรทัดใหม่

บรรทัดที่ 1
บรรทัดที่ 2
บรรทัดที่ 3
บรรทัดที่ 4

ข้อความเหมือน

บรรทัดที่ 1 
   บรรทัดที่ 2
       บรรทัดที่ 3
          บรรทัดที่ 4

การใส่เส้นคั่น


ย่อหน้าข้อความ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

Kodchakorn.c (talk) 01:41, 18 March 2016 (UTC)