อัจฉราพรรณ-สมใจ-wiki4

From learnnshare
Revision as of 02:53, 10 March 2017 by Atcharaphan.s (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

นางสาวอัจฉราพรรณ สมใจ

ประวัติส่วนตัว

Nat.jpg
นางสาวอัจฉราพรรณ สมใจ
ชื่อนางสาวอัจฉราพรรณ สมใจ ชื่อเล่น แนท

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี พะเยา

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)
มัธยมศึกษา โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
อุดมศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี พะเยา

ผลงาน

วีดีโอที่ชื่นชอบ

The media player is loading...

ลิงค์ที่น่าสนใจ