สมัชชา-เพชรรัตน์พันธ์ุ-wiki1

From learnnshare
Revision as of 01:35, 10 March 2017 by Samatcha.p (Talk | contribs) (Created page with "=ภาษาวิกิในการจัดรูปแบบข้อความ= <!--comment bullet แบบตัวเลข--> ==รายการ bullet== #"'...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

ภาษาวิกิในการจัดรูปแบบข้อความ

รายการ bullet

 1. "'ตัวหนา"'
 • "ตัวเอียง"

ข้อความขึ้นบรรทัดใหม่

บรรทัดที่ 1
บรรทัดที่ 2
บรรทัดที่ 3
บรรทัดที่ 4

ข้อความเหมือนพิมพ์

บรรทัดที่ 1
   บรรทัดที่ 2
     บรรทัดที่ 3
        บรรทัดที่ 4

การใส่เส้นคั่น


ย่อหน้าข้อความ

วิทยาลัยบรมราชชนนี พะเยา

Samatcha.p (talk) 01:35, 10 March 2017 (UTC)