ศิริลักษณ์-แซ่ยั้ง-wiki3

From learnnshare
Revision as of 02:36, 10 March 2017 by Sirilak.s (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

ภาษาวิกิในการสร้างลิงค์และแหล่งอ้างอิง

ลิงค์ที่น้าสนใจ=


การสร้างแหล่งอ้างอิง

According to scientists, the Sun is pretty big. [1]

The Moon, however, is not so big. [2]

แหล่งอ้างอิง

  1. E.Miller,The Sun,(New York: Academic Press,2005),23-5.
  2. R.Smith,"Size of the Moon",Scientific American,46(April 1978):44-6