วรัญญา-นิวงษา-wiki3

From learnnshare
Revision as of 03:29, 10 March 2017 by Waranya.n (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

ภาษาวิกิในการสร้างลิงค์เเละเเหล่งอ้างอิง

ลิงค์ที่น่าสนใจ

เว็บไซต์วพบ.พะเยา

การสร้างเเหล่งอ้างอิง

According to scientists,the Sun is prett big. [1]

the Moon, however,is not so big.

[2]


แหล่งอ้างอิง

  1. E.millrer,The Sun,(New York:Academic Press,2005),23-5.
  2. R.Smith,"Size of the Moon", Scientific American,46(April 1978):44-6

-