ธารินี-คะสุดใจ-wiki1

From learnnshare
Jump to: navigation, search

ภาษาวิกิในการจัดรูปข้อความ

รายการ bullet

 1. "'ตัวหนา"'
 • "ตัวเอียง"

ข้อความขึ้นบรรทัดใหม่

บรรทัดที่ 1
บรรทัดที่ 2
บรรทัดที่ 3
บรรทัดที่ 4

ข้อความเหมือนพิมพ์

บรรทัดที่ 1
   บรรทัดที่ 2
      บรรทัดที่ 3
         บรรทัดที่ 4

การใส่เส้นคั่นย่อหน้าข้อความ

วิทยาลัยบรมราชชนนี พะเยา

Tharinee.k (talk) 04:13, 10 March 2017 (UTC)