User:Yaowaluk.d

From learnnshare
Jump to: navigation, search
รูปภาพ 1

ข้อมูลทั่วไป

นางสาวเยาวลักษณ์ เดชบุญ
ชื่อเล่น เนม ♥
เกิดวันพุธที่25 เดือนกุมภาพันธ์ พศ.2541 อายุ20 ปี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
312 หมู่ 11 ตำบล บ้านต๋อม อำเภอ เมือง จังหวัด พะเยา 56000

การศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ๔๘พรรษาในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดลำพูน
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ติดต่อ

Facebook →Yaowaluk Detboon
Instagram →Molo_noname

ลิงค์ที่น่าสนใจ