User:Wanwisa.b

From learnnshare
Jump to: navigation, search
Profile
Ff.jpg

ประวัติส่วนตัว

ชื่อนางสาววันวิสา บรรณามล
เกิดวันที่ 9 พฤษภาคม 2541 อายุ 18 ปี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
312 หมู่11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

การศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมจาก โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล อ.บ้ารแพง จ.นครพนม 48140
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา รุ่นที่ 27

ลิงค์ที่น่าสนใจ