User:Sataporn.k

From learnnshare
Jump to: navigation, search

ประวัติส่วนตัว

รูปภาพ 1
ชื่อนายสถาพร กุลยะ
เกิดวันที่ 5 กันยายน 2540 อายุ 19 ปี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
312 หมู่11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

การศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมจาก โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อ.เมือง จ.นครพนม 48000
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ลิงค์ที่น่าสนใจ