User:Praewnapa.p

From learnnshare
Jump to: navigation, search

ประวัติส่วนตัว

Praewnapa.jpg

ชื่อ-สกุล

นางสาวแพรวนภา ผุยผล (แพรว)
เกิดวันที่ 5 พฤศจิกายน 2540
312 หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
เบอร์โทร 096-2343616

การศึกษา

•สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมจาก โรงเรียนธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
•ปัจจุบันเป็นนักศึกษาพยาบาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 27 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา