User:Chomphu.h

From learnnshare
Jump to: navigation, search

ภาษาวิกิในการสร้างประวัติส่วนตัว

รูปภาพ1

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ นางสาวชมภู โฮมชัยวงษ์ ชื่อเล่น อุ้ม
เกิดวันที่ 23 พฤษภาคม 2540 อายุ 19 ปี
กำลังศึกษาที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ที่อยู่ 312 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

การศึกษา

สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาที่โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180
ปัจจุบันกำลังศึกษาที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ลิงค์ที่น่าสนใจ

♥♥♥ขอบคุณค่ะ♥♥♥