User:Chawina.m

From learnnshare
Jump to: navigation, search

ภาษาวิกิในการสร้างประวัติส่วนตัว

รูปภาพ 1

ข้อมูลทั่วไป

นางสาวชวินา มหานิล
เกิดวันที่31 เดือน มกราคม พศ.2541 อายุ19ปี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
312 หมู่ 11 ตำบล บ้านต๋อม อำเภอ เมือง จังหวัด พะเยา 56000

การศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร
ปัจจุบันกำลังศึกษาที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ลิงค์ที่น่าสนใจ