ชนินทร์-แสงนวล-wiki3

From learnnshare
Jump to: navigation, search

ภาษาวิกิในการสร้างลิงค์และแหล่งอ้างอิง

ลิงค์ที่น่าสนใจ

การสร้างแหล่งข้อมูลอ้างอิง

according to scicentists, the sun is pretty big. [1]

The Moon, howerer, is not so big. [2]

แหล่งอ้างอิง

  1. E.Miller,the sun,(New York:academic press, 2005),23-5.
  2. R.smith,"size of the Moon",Scientific American,46(April 1978):44-6